Disclaimer


Hoewel Doorzaam bij de vervaardiging en samenstelling van dit portal en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden. De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Doorzaam sluit daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van het portal of met de tijdelijke onmogelijkheid om het portal te raadplegen.
 

Tevens aanvaardt Doorzaam geen enkele aansprakelijkheid:

-          voor het niet of laat ontvangen en verwerken van naar hen gestuurde e-mails,

-          voor andere elektronische of digitale berichten en gegevens die op elektronische of digitale wijze aangeleverd dienen te worden,

-          voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.


De op deze website beschikbaar gestelde documenten en publicaties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande toestemming van Doorzaam.


De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze site liggen uitsluitend bij Doorzaam. Zonder voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om informatie die op deze site staat vermeld openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Bezig met laden een ogenblik geduld a.u.b.